11 nosacījumu, lai izveidotu pārdot spējīgu saturu mājaslapai

Pārdot spējīgs saturs

Gatavojaties veidot saturu mājaslapai? Vēlaties, lai izveidotais saturs spētu pārdot?

Kā izveidot pārdot spējīgu saturu?

Šie ir būtiski jautājumi, jo tieši mājaslapas saturs ir tā vērtība, kas var padarīt jūsu resursu par pārdot spējīgu vietni vai, tieši pretēji, par muzeja eksponātu, kas pieejams internetā.

Vienā no iepriekšējiem blogiem minējām būtiskus priekšnosacījumus SEO draudzīga satura izveidē.

Šoreiz vairāk pievērsīsimies mājaslapas apmeklētājiem.

No kā mācīties veidot efektīvu, pārdot spējīgu saturu?

No reklāmas vai PR aģentūru profesionāļiem? No digitālā mārketinga ekspertiem?

Bet varbūt jāaizgūst zināšanas no reklāmas industrijas pamatlicējiem, kas savus pirmos panākumus guvuši, rakstot pārdošanas vēstules, veidojot tiešas atbildes reklāmas drukātajos mēdijos?

Noteikti, ka vērtīgas atziņas ir gūstamas no visiem minētajiem.

Turklāt jāatzīst, ka profesionāļi, kas nodarbojas ar efektīva, pārdot spējīga satura radīšanu, ņem vērā līdzīgus kanonus – izmanto praksē pārbaudītus nosacījumus un paņēmienus, kas ļauj kāpināt pārdošanu.

Šīsdienas blogā esam apkopojuši 11 šādus nosacījumus, aizgūstot tos no reklāmas industrijas celmlaužiem, profesionāļiem, kuru dzīvē efektīva, pārdot spējīga satura radīšanai ir bijusī nepārvērtējama nozīme, un tie ir Deivids Ogilvijs, Džo Šugarmens, Stīvs Harisons, Perijs Maršals, Dreitons Berds, Endijs Ovens un citi.

Pirms pāriet pie sīkāka priekšnosacījumu izklāsta, būtu svarīgi atcerēties:

“Jebkura mēdija satura, tostarp mājaslapu satura mērķis ir pārdot.

Ar pārdošanu šajā gadījumā saprot ne tikai konkrētu pakalpojumu vai produktu, bet arī kompetenci, spējas, vēlmi, pieredzi, attieksmi, vērtības utt., u. t. jpr.”

Pārdot spējīga satura izveides nosacījumi ir šādi:

 1. Satura izklāstā izvairieties no gariem paragrāfiem. It īpaši tas attiecas uz pirmo rindkopu. Gari paragrāfi (vairāk kā trīs četras rindas) ir grūti pārskatāmi. Pat tad, ja tajos ir ļoti būtiska informācija, tā visbiežāk paliks lasītājam tā arī neiepazīta. Otrs būtiskākais arguments par labu optimāli izveidotam pirmajam paragrāfam ir tas, ka pirmajā rindkopā ir jāietver būtiska, viegli uztverama ziņa lasītājam, kas to iesaista un mudina lasīt tālāk.Kā teicis leģendārais mārketinga profesionālis Džo Šugarmens (Joe Sugarman), “pirmajam teikuma pārdošanas vēstulē ir jābūt īsam un tik saprotamam un piesaistošam, ka to ir vieglāk izlasīt nekā neizlasīt…”
 2. Viens no galvenajiem satura uzdevumiem ir pārdot. Ne velti Deivids Ogilvijs ir minējis, ka mārketingā satura radīšanas mērķis nav pārsteigt lasītāju ar daiļrunību, izteiksmes mākslu, kreativitāti utt., bet gan izveidot saturu, kas sniedz būtisku (relevantu) informāciju patērētājam un pārdod.
 3. Jāatceras par četriem veiksmīgas satura radīšanas principiem: a) piesaistīšana, b) skaidrība, c) ieguvums un d) patiesība. a) lasītājs ir jāuzrunā ātri. Saskaņā ar dažādu pētījumu datiem lasītājs pieņem lēmumu turpināt lasīt informāciju, kam ir pievērsies, pirmo 2–5 sekunžu laikā. Šis ir laiks, kurā lasītājs ir jāuzrunā ar tam saistošu ziņu, lai noturētu tā uzmanību, piesaistītu un pārliecinātu lasīt tālāk;b) sniegtajai informācijai ir jābūt skaidrai un saprotamai. Tas ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem;

  c) patērētāji vēlas uzzināt, kādus ieguvumus sniedz jūsu produkts vai pakalpojums, un daudz mazāk iedziļināties tā funkcijās un parametros. Lai cik tas šķistu saprotami, vēl joprojām lielā daļā satura uzsvars ir likts tieši uz produkta parametru un iespēju uzskaitījumu, bet daudz mazāk runāts par ieguvumiem, ko tas sniedz;

  d) sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai. Ja lasītājs pamanīs kādas nesakritības vai tam radīsies šaubas, viņš pārtrauks tālāku lasīšanu un pametīs jūsu vietni.

 4. Lai izveidotu saturu, kas lasītāju uzrunā un pārdod, ir jāraksta tādā valodā, kādā runā. Nav nepieciešams mākslīgi radīt korporatīvu vai, tieši pretēji, pārāk personisku toni komunikācijā, kas konkrētai situācijai nav raksturīgs.Lasītāji to uztvers un sajutīs. “Ne velti ir teikts, ka laba pārdošanas vēstule skan tā, it kā jūs uzrunātu draugs.” Tiesa, ir jāizprot situācija un jājūt, cik personiski vajadzētu uzrunāt potenciālo klientu. Tas katrā situācijā būs individuāli.
 5. Četri pilnīgi lieki vārdi, ko nevajadzētu izmantot: kvalitāte, vērtība, apkalpošana un rūpes. Visi piedāvā kvalitatīvus pakalpojumus, vērtību, lielisku apkalpošanu un, protams, rūpējas par savu klientu labklājību.Šie vārdi nepievieno vērtību radītajam saturam. Tie nerada nekādu iespaidu uz lasītāju, jo šādus apgalvojumus izsaka teju vai visi. Un tāpat gandrīz neviens tos nepilda. Sīkāk analizējot pārdošanas procesu un patērētāju motivāciju, noteikti ir iespējams atrast citus vārdus, kas sniegs daudz labāku rezultātu.
 6. Ja saturā nav iekļauts piedāvājums, nebūs arī pārdošanas. Neskaitāmas reizes ir nācies dzirdēt apgalvojumus: “Mūsu gadījumā jau klientus ar mājaslapas palīdzību piesaistīt nevar.” – “Mums ir komplicēti pakalpojumi, ko var pārdot, tikai tiekoties, utt.”Deviņdesmit procentos gadījumu tie ir aplami pieņēmumi. Visbiežāk atliek izanalizēt pārdošanas procesu, un iegūtā informācija paver jaunu skatu uz šo jautājumu. Tiek atrastas lietas, kas ir nozīmīgas agrākos pārdošanas procesa posmos un ir sniedzamas, izmantojot interneta mēdiju.
 7. Par daudz vai par maz satura? Vairāk ir jautājums par to, vai saturā ir iekļauta nepieciešamā informācija un vai tā ir atbilstoši sakārtota, lai panāktu vēlamo rezultātu.Tiesa, visbiežāk nākas saskarties ar situāciju, kad saturs ir nepilnīgs – tātad satura ir par maz.Nereti tā iemesls ir resursu un kompetenču trūkums.Proti, uzņēmuma darbiniekiem ir daudz citu uzdevumu, kam piešķirta augstāka prioritāte, vai arī satura radīšana tiek novērtēta kā mazkvalificēts darbs un nodota jaunākajiem darbiniekiem. Daudz ir dzirdēts, ka efektīvāk ir parādīt, nevis pastāstīt jeb show dont tell. Un daudziem cilvēkiem, tostarp mārketinga profesionāļiem, patīk infografikas, kas pēdējo gadu laikā kļuvušas par tādu kā informācijas atspoguļošanas tendenci. Vizuāli šie risinājumi tiešām nodrošina uzskatāmu informācijas attēlojumu. Tomēr, izvēloties šo izpausmi, vajadzētu atcerēties, ka mājaslapas saturu izvērtē arī meklētājsistēmu roboti, un tiem šī infografika, kas cilvēkiem varbūt pastāsta 1000 vārdu, sniegs ļoti ierobežotu informāciju, ko nolasīs no faila nosaukuma, ALT taga un vēl dažām norādēm.

  Tāpēc, ja vien konkrētajā situācijā meklētāju darbība nav pilnīgi neaktuāla, iesakām paralēli infografikai, ko meklētāji nolasīs kā vienu attēlu, izmantot arī tekstuālu informāciju.

 8. Svarīga nozīme ir pieturzīmju un formatēšanas elementu izmantošanai. Šīs lietas ļauj saturā salikt akcentus, kad nepieciešams paātrināt vai, tieši pretēji, padarīt lasīšanas tempu lēnāku, atvieglot informācijas uztveri utt.
 9. Divi svarīgākie vārdi saturā ir “jūs/tu” un “bez maksas”. Uzruna “tu/jūs” ļauj izveidot dialogu ar lapas apmeklētāju. Brīdī, kad viņš aplūko lapu, tā ir saruna, kas norisinās starp uzņēmuma pārstāvi (jums) un jūsu potenciālo vai jau esošo klientu.Tā nav saruna, kurā piedalās brends, uzņēmums utt. Iespējams, daļa iebildīs, ka vārdi “bez maksas” var degradēt brenda imidžu utt.Tomēr tas ir tikai un vienīgi atkarīgs no tā, kā šis vārdu salikums tiek izmantots.Luksusa auto tirgotāju piedāvājumos bez maksas ir papildu aprīkojums, pasaulslaveni eksperti piedāvā bezmaksas saturu utt. Būtiska šajā gadījumā ir pieeja, kā tas tiek pasniegts.
 10. Jākļūst par produkta ekspertu. Šis ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai veidotu saturu. Tas prasa laiku un iedziļināšanos. Sevišķi aktuāli tas ir situācijās, ja satura radīšanai tiek piesaistīti ārštata specialisti.Pirmā pazīme, kas liecina par satura radītāja profesionalitāti, ir tas, vai viņam ir strukturēta pieeja, kā iedziļināties tēmā, par ko gatavojas rakstīt. Ja šāda pieeja ir, nozares specifikai ir otršķirīga nozīme. Iedziļinoties var sagatavot atbilstošu saturu gan par zobu implantiem un veselīgas ēšanas paradumiem, gan teju par jebkādu citu tēmu.
 11. Satura radīšana nav dažu stundu jautājums. Diemžēl vai par laimi laba satura radīšana prasa strukturētu pieeju un laiku.Jau minētais Džo Šugarmens piedāvā šādu pieeju – ātri uzrakstīt pirmo variantu, iekļaujot visas būtiskākās lietas, kas saturā būtu jāmin.Un tad, vairākkārt pārlasot, materiālu rediģēt un pārkārtot tā, lai panāktu raitu, plūstošu stāstu.Šajā gadījumā vēl viens atslēgvārds ir vairākkārtēja satura pārlasīšana un rediģēšana. Labu saturu nav iespējams uzrakstīt, pusstundu piesēžoties pie rakstāmgalda.

  Turklāt jāatceras, ka pārlasīšanu ir vēlams veikt pēc noteikta laika, piemēram, pēc dienas. Pēc ieturētas pauzes var objektīvāk novērtēt veikumu un atbilstoši uzlabot to.

Kopsavilkums

Mājaslapas saturam ir visbiežāk ir daudz būtiskāka loma nekā vietnes dizainam.

Praksē lielākoties nākas saskarties ar situācijām, kad tas ir pretēji. Uzņēmēji daudz runā par dizainu un daudz mazāk nozīmes atvēl satura jautājumiem.

Satura nozīme pārdot spējīgas mājaslapas izveidē ir nepārvērtējama. Tiesa, tā radīšana nav vienkārša un prasa daudzus priekšnosacījumus. Šajā rakstā piedāvājam iepazīties ar 11 no tiem.

Ja tos ievērosiet, jūsu iespējas pārdot internetā noteikti palielināsies.

Lai jums veicas!